Placeholder

Sallandse Heuvelrug route 46,4 km.

4.50 van 5
(6 klant reviews)

€32.50

Startpunt Hellendoorn

In 2004 kreeg het zuidelijke deel van de Sallandse Heuvelrug, gelegen tussen Holten en Hellendoorn, de status van Nationaal Park. Het Nationaal Park omvat de Holterberg, Haarlerberg, Koningsbelten en Noetselerberg waar u volop kunt genieten van de bossen en prachtige heidevelden. De heuvels bieden prachtige vergezichten.

De Sallandse heuvelrug is ontstaan in de voorlaatste ijstijd. Door de opstuwing van het ijs werd de heuvelrug 150.000 jaar geleden gevormd. De heuvelrug was in het verleden een groot heideveld van 35 km2. Om verstuiving van de velden te voorkomen werd in het begin van de twintigste eeuw een groot deel van de heuvelrug bebost, waardoor een afwisselend landschap   van bos en hei is ontstaan.

Fietstocht

Het startpunt is gelegen bij Restaurant  In de Tonne.  Hier wordt u ontvangen met koffie en wat lekkers. Vervolgens fietst u via de Noetselerberg en Holterberg  naar Petit Restaurant Nijkamp in Holten waar de soep wordt geserveerd. Na een etappe over Holterberg, Sprengenberg en Luttenberg volgt het hoofdgerecht bij   Café restaurant Spoolder in Luttenberg . De laatste etappe brengt u via de Eelerbergberg terug in Nijverdal. U sluit de culinaire fietstocht af met een dessert bij Restaurant In de Tonne.

 

Kies een datum

Mei / 2016
ma di wo do vr za zo
25262728293001
02030405
0911
1618
2325
3001
Alle beschikbare data

10 April 2016

24 April 2016

08 Mei 2016

22 Mei 2016

05 Juni 2016

19 Juni 2016

03 Juli 2016

17 Juli 2016

31 Juli 2016

14 Augustus 2016

28 Augustus 2016

11 September 2016

25 September 2016

03 April 2016

17 April 2016

01 Mei 2016

15 Mei 2016

29 Mei 2016

12 Juni 2016

26 Juni 2016

10 Juli 2016

24 Juli 2016

07 Augustus 2016

21 Augustus 2016

04 September 2016

18 September 2016

11 April 2015

26 Mei 2015

10 Juli 2015

23 Augustus 2015

08 Oktober 2015

05 April 2016

19 April 2016

03 Mei 2016

17 Mei 2016

31 Mei 2016

14 Juni 2016

28 Juni 2016

12 Juli 2016

26 Juli 2016

09 Augustus 2016

23 Augustus 2016

06 September 2016

20 September 2016

20 Oktober 2016

16 Mei 2015

30 Juni 2015

14 Augustus 2015

27 September 2015

09 Oktober 2016

07 Mei 2015

20 Juni 2015

04 Augustus 2015

18 September 2015

01 April 2016

15 April 2016

29 April 2016

13 Mei 2016

27 Mei 2016

10 Juni 2016

24 Juni 2016

08 Juli 2016

22 Juli 2016

05 Augustus 2016

19 Augustus 2016

02 September 2016

16 September 2016

30 September 2016

26 April 2015

11 Juni 2015

25 Juli 2015

08 September 2015

23 Oktober 2015

17 April 2015

31 Mei 2015

16 Juli 2015

29 Augustus 2015

13 Oktober 2015

25 Oktober 2016

07 April 2015

22 Mei 2015

05 Juli 2015

20 Augustus 2015

03 Oktober 2015

15 Oktober 2016

12 Mei 2015

26 Juni 2015

09 Augustus 2015

24 September 2015

06 Oktober 2016

02 Mei 2015

16 Juni 2015

31 Juli 2015

13 September 2015

29 Oktober 2015

10 April 2016

24 April 2016

08 Mei 2016

22 Mei 2016

05 Juni 2016

19 Juni 2016

03 Juli 2016

17 Juli 2016

31 Juli 2016

14 Augustus 2016

28 Augustus 2016

11 September 2016

25 September 2016

23 April 2015

06 Juni 2015

21 Juli 2015

04 September 2015

18 Oktober 2015

30 Oktober 2016

12 April 2015

28 Mei 2015

11 Juli 2015

25 Augustus 2015

09 Oktober 2015

07 April 2016

21 April 2016

05 Mei 2016

19 Mei 2016

02 Juni 2016

16 Juni 2016

30 Juni 2016

14 Juli 2016

28 Juli 2016

11 Augustus 2016

25 Augustus 2016

08 September 2016

22 September 2016

21 Oktober 2016

02 April 2015

17 Mei 2015

02 Juli 2015

15 Augustus 2015

29 September 2015

11 Oktober 2016

08 Mei 2015

21 Juni 2015

06 Augustus 2015

19 September 2015

02 April 2016

16 April 2016

30 April 2016

14 Mei 2016

28 Mei 2016

11 Juni 2016

25 Juni 2016

09 Juli 2016

23 Juli 2016

06 Augustus 2016

20 Augustus 2016

03 September 2016

17 September 2016

01 Oktober 2016

28 April 2015

12 Juni 2015

26 Juli 2015

10 September 2015

24 Oktober 2015

18 April 2015

02 Juni 2015

17 Juli 2015

30 Augustus 2015

15 Oktober 2015

27 Oktober 2016

09 April 2015

23 Mei 2015

07 Juli 2015

21 Augustus 2015

04 Oktober 2015

16 Oktober 2016

14 Mei 2015

27 Juni 2015

11 Augustus 2015

25 September 2015

07 Oktober 2016

03 Mei 2015

18 Juni 2015

01 Augustus 2015

15 September 2015

30 Oktober 2015

12 April 2016

26 April 2016

10 Mei 2016

24 Mei 2016

07 Juni 2016

21 Juni 2016

05 Juli 2016

19 Juli 2016

02 Augustus 2016

16 Augustus 2016

30 Augustus 2016

13 September 2016

27 September 2016

24 April 2015

07 Juni 2015

23 Juli 2015

05 September 2015

20 Oktober 2015

14 April 2015

29 Mei 2015

12 Juli 2015

27 Augustus 2015

10 Oktober 2015

08 April 2016

22 April 2016

06 Mei 2016

20 Mei 2016

03 Juni 2016

17 Juni 2016

01 Juli 2016

15 Juli 2016

29 Juli 2016

12 Augustus 2016

26 Augustus 2016

09 September 2016

23 September 2016

22 Oktober 2016

04 April 2015

19 Mei 2015

03 Juli 2015

16 Augustus 2015

01 Oktober 2015

13 Oktober 2016

09 Mei 2015

23 Juni 2015

07 Augustus 2015

20 September 2015

02 Oktober 2016

30 April 2015

13 Juni 2015

28 Juli 2015

11 September 2015

25 Oktober 2015

19 April 2015

04 Juni 2015

18 Juli 2015

01 September 2015

16 Oktober 2015

28 Oktober 2016

10 April 2015

24 Mei 2015

09 Juli 2015

22 Augustus 2015

06 Oktober 2015

03 April 2016

17 April 2016

01 Mei 2016

15 Mei 2016

29 Mei 2016

12 Juni 2016

26 Juni 2016

10 Juli 2016

24 Juli 2016

07 Augustus 2016

21 Augustus 2016

04 September 2016

18 September 2016

18 Oktober 2016

15 Mei 2015

28 Juni 2015

13 Augustus 2015

26 September 2015

08 Oktober 2016

05 Mei 2015

19 Juni 2015

02 Augustus 2015

17 September 2015

31 Oktober 2015

14 April 2016

28 April 2016

12 Mei 2016

26 Mei 2016

09 Juni 2016

23 Juni 2016

07 Juli 2016

21 Juli 2016

04 Augustus 2016

18 Augustus 2016

01 September 2016

15 September 2016

29 September 2016

25 April 2015

09 Juni 2015

24 Juli 2015

06 September 2015

22 Oktober 2015

16 April 2015

30 Mei 2015

14 Juli 2015

28 Augustus 2015

11 Oktober 2015

09 April 2016

23 April 2016

07 Mei 2016

21 Mei 2016

04 Juni 2016

18 Juni 2016

02 Juli 2016

16 Juli 2016

30 Juli 2016

13 Augustus 2016

27 Augustus 2016

10 September 2016

24 September 2016

23 Oktober 2016

05 April 2015

21 Mei 2015

04 Juli 2015

18 Augustus 2015

02 Oktober 2015

14 Oktober 2016

10 Mei 2015

25 Juni 2015

08 Augustus 2015

22 September 2015

04 Oktober 2016

01 Mei 2015

14 Juni 2015

30 Juli 2015

12 September 2015

27 Oktober 2015

21 April 2015

05 Juni 2015

19 Juli 2015

03 September 2015

17 Oktober 2015

29 Oktober 2016

10 Mei 2015

25 Juni 2015

08 Augustus 2015

22 September 2015

04 Oktober 2016

01 Mei 2015

14 Juni 2015

30 Juli 2015

12 September 2015

27 Oktober 2015

21 April 2015

05 Juni 2015

19 Juli 2015

03 September 2015

17 Oktober 2015

29 Oktober 2016

11 April 2015

26 Mei 2015

10 Juli 2015

23 Augustus 2015

08 Oktober 2015

05 April 2016

19 April 2016

03 Mei 2016

17 Mei 2016

31 Mei 2016

14 Juni 2016

28 Juni 2016

12 Juli 2016

26 Juli 2016

09 Augustus 2016

23 Augustus 2016

06 September 2016

20 September 2016

20 Oktober 2016

16 Mei 2015

30 Juni 2015

14 Augustus 2015

27 September 2015

09 Oktober 2016

07 Mei 2015

20 Juni 2015

04 Augustus 2015

18 September 2015

01 April 2016

15 April 2016

29 April 2016

13 Mei 2016

27 Mei 2016

10 Juni 2016

24 Juni 2016

08 Juli 2016

22 Juli 2016

05 Augustus 2016

19 Augustus 2016

02 September 2016

16 September 2016

30 September 2016

26 April 2015

11 Juni 2015

25 Juli 2015

08 September 2015

23 Oktober 2015

17 April 2015

31 Mei 2015

16 Juli 2015

29 Augustus 2015

13 Oktober 2015

25 Oktober 2016

07 April 2015

22 Mei 2015

05 Juli 2015

20 Augustus 2015

03 Oktober 2015

15 Oktober 2016

12 Mei 2015

26 Juni 2015

09 Augustus 2015

24 September 2015

06 Oktober 2016

02 Mei 2015

16 Juni 2015

31 Juli 2015

13 September 2015

29 Oktober 2015

10 April 2016

24 April 2016

08 Mei 2016

22 Mei 2016

05 Juni 2016

19 Juni 2016

03 Juli 2016

17 Juli 2016

31 Juli 2016

14 Augustus 2016

28 Augustus 2016

11 September 2016

25 September 2016

23 April 2015

06 Juni 2015

21 Juli 2015

04 September 2015

18 Oktober 2015

30 Oktober 2016

12 April 2015

28 Mei 2015

11 Juli 2015

25 Augustus 2015

09 Oktober 2015

07 April 2016

21 April 2016

05 Mei 2016

19 Mei 2016

02 Juni 2016

16 Juni 2016

30 Juni 2016

14 Juli 2016

28 Juli 2016

11 Augustus 2016

25 Augustus 2016

08 September 2016

22 September 2016

21 Oktober 2016

02 April 2015

17 Mei 2015

02 Juli 2015

15 Augustus 2015

29 September 2015

11 Oktober 2016

08 Mei 2015

21 Juni 2015

06 Augustus 2015

19 September 2015

02 April 2016

16 April 2016

30 April 2016

14 Mei 2016

28 Mei 2016

11 Juni 2016

25 Juni 2016

09 Juli 2016

23 Juli 2016

06 Augustus 2016

20 Augustus 2016

03 September 2016

17 September 2016

01 Oktober 2016

28 April 2015

12 Juni 2015

26 Juli 2015

10 September 2015

24 Oktober 2015

18 April 2015

02 Juni 2015

17 Juli 2015

30 Augustus 2015

15 Oktober 2015

27 Oktober 2016

09 April 2015

23 Mei 2015

07 Juli 2015

21 Augustus 2015

04 Oktober 2015

16 Oktober 2016

14 Mei 2015

27 Juni 2015

11 Augustus 2015

25 September 2015

07 Oktober 2016

03 Mei 2015

18 Juni 2015

01 Augustus 2015

15 September 2015

30 Oktober 2015

12 April 2016

26 April 2016

10 Mei 2016

24 Mei 2016

07 Juni 2016

21 Juni 2016

05 Juli 2016

19 Juli 2016

02 Augustus 2016

16 Augustus 2016

30 Augustus 2016

13 September 2016

27 September 2016

24 April 2015

07 Juni 2015

23 Juli 2015

05 September 2015

20 Oktober 2015

14 April 2015

29 Mei 2015

12 Juli 2015

27 Augustus 2015

10 Oktober 2015

08 April 2016

22 April 2016

06 Mei 2016

20 Mei 2016

03 Juni 2016

17 Juni 2016

01 Juli 2016

15 Juli 2016

29 Juli 2016

12 Augustus 2016

26 Augustus 2016

09 September 2016

23 September 2016

22 Oktober 2016

04 April 2015

19 Mei 2015

03 Juli 2015

16 Augustus 2015

01 Oktober 2015

13 Oktober 2016

09 Mei 2015

23 Juni 2015

07 Augustus 2015

20 September 2015

02 Oktober 2016

30 April 2015

13 Juni 2015

28 Juli 2015

11 September 2015

25 Oktober 2015

19 April 2015

04 Juni 2015

18 Juli 2015

01 September 2015

16 Oktober 2015

28 Oktober 2016

10 April 2015

24 Mei 2015

09 Juli 2015

22 Augustus 2015

06 Oktober 2015

03 April 2016

17 April 2016

01 Mei 2016

15 Mei 2016

29 Mei 2016

12 Juni 2016

26 Juni 2016

10 Juli 2016

24 Juli 2016

07 Augustus 2016

21 Augustus 2016

04 September 2016

18 September 2016

18 Oktober 2016

15 Mei 2015

28 Juni 2015

13 Augustus 2015

26 September 2015

08 Oktober 2016

05 Mei 2015

19 Juni 2015

02 Augustus 2015

17 September 2015

31 Oktober 2015

14 April 2016

28 April 2016

12 Mei 2016

26 Mei 2016

09 Juni 2016

23 Juni 2016

07 Juli 2016

21 Juli 2016

04 Augustus 2016

18 Augustus 2016

01 September 2016

15 September 2016

29 September 2016

25 April 2015

09 Juni 2015

24 Juli 2015

06 September 2015

22 Oktober 2015

16 April 2015

30 Mei 2015

14 Juli 2015

28 Augustus 2015

11 Oktober 2015

09 April 2016

23 April 2016

07 Mei 2016

21 Mei 2016

04 Juni 2016

18 Juni 2016

02 Juli 2016

16 Juli 2016

30 Juli 2016

13 Augustus 2016

27 Augustus 2016

10 September 2016

24 September 2016

23 Oktober 2016

05 April 2015

21 Mei 2015

04 Juli 2015

18 Augustus 2015

02 Oktober 2015

14 Oktober 2016

25 April 2015

09 Juni 2015

24 Juli 2015

06 September 2015

22 Oktober 2015

16 April 2015

30 Mei 2015

14 Juli 2015

28 Augustus 2015

11 Oktober 2015

09 April 2016

23 April 2016

07 Mei 2016

21 Mei 2016

04 Juni 2016

18 Juni 2016

02 Juli 2016

16 Juli 2016

30 Juli 2016

13 Augustus 2016

27 Augustus 2016

10 September 2016

24 September 2016

23 Oktober 2016

05 April 2015

21 Mei 2015

04 Juli 2015

18 Augustus 2015

02 Oktober 2015

14 Oktober 2016

10 Mei 2015

25 Juni 2015

08 Augustus 2015

22 September 2015

04 Oktober 2016

01 Mei 2015

14 Juni 2015

30 Juli 2015

12 September 2015

27 Oktober 2015

21 April 2015

05 Juni 2015

19 Juli 2015

03 September 2015

17 Oktober 2015

29 Oktober 2016

11 April 2015

26 Mei 2015

10 Juli 2015

23 Augustus 2015

08 Oktober 2015

05 April 2016

19 April 2016

03 Mei 2016

17 Mei 2016

31 Mei 2016

14 Juni 2016

28 Juni 2016

12 Juli 2016

26 Juli 2016

09 Augustus 2016

23 Augustus 2016

06 September 2016

20 September 2016

20 Oktober 2016

16 Mei 2015

30 Juni 2015

14 Augustus 2015

27 September 2015

09 Oktober 2016

07 Mei 2015

20 Juni 2015

04 Augustus 2015

18 September 2015

01 April 2016

15 April 2016

29 April 2016

13 Mei 2016

27 Mei 2016

10 Juni 2016

24 Juni 2016

08 Juli 2016

22 Juli 2016

05 Augustus 2016

19 Augustus 2016

02 September 2016

16 September 2016

30 September 2016

26 April 2015

11 Juni 2015

25 Juli 2015

08 September 2015

23 Oktober 2015

17 April 2015

31 Mei 2015

16 Juli 2015

29 Augustus 2015

13 Oktober 2015

25 Oktober 2016

07 April 2015

22 Mei 2015

05 Juli 2015

20 Augustus 2015

03 Oktober 2015

15 Oktober 2016

12 Mei 2015

26 Juni 2015

09 Augustus 2015

24 September 2015

06 Oktober 2016

02 Mei 2015

16 Juni 2015

31 Juli 2015

13 September 2015

29 Oktober 2015

10 April 2016

24 April 2016

08 Mei 2016

22 Mei 2016

05 Juni 2016

19 Juni 2016

03 Juli 2016

17 Juli 2016

31 Juli 2016

14 Augustus 2016

28 Augustus 2016

11 September 2016

25 September 2016

23 April 2015

06 Juni 2015

21 Juli 2015

04 September 2015

18 Oktober 2015

30 Oktober 2016

12 April 2015

28 Mei 2015

11 Juli 2015

25 Augustus 2015

09 Oktober 2015

07 April 2016

21 April 2016

05 Mei 2016

19 Mei 2016

02 Juni 2016

16 Juni 2016

30 Juni 2016

14 Juli 2016

28 Juli 2016

11 Augustus 2016

25 Augustus 2016

08 September 2016

22 September 2016

21 Oktober 2016

02 April 2015

17 Mei 2015

02 Juli 2015

15 Augustus 2015

29 September 2015

11 Oktober 2016

08 Mei 2015

21 Juni 2015

06 Augustus 2015

19 September 2015

02 April 2016

16 April 2016

30 April 2016

14 Mei 2016

28 Mei 2016

11 Juni 2016

25 Juni 2016

09 Juli 2016

23 Juli 2016

06 Augustus 2016

20 Augustus 2016

03 September 2016

17 September 2016

01 Oktober 2016

28 April 2015

12 Juni 2015

26 Juli 2015

10 September 2015

24 Oktober 2015

18 April 2015

02 Juni 2015

17 Juli 2015

30 Augustus 2015

15 Oktober 2015

27 Oktober 2016

09 April 2015

23 Mei 2015

07 Juli 2015

21 Augustus 2015

04 Oktober 2015

16 Oktober 2016

14 Mei 2015

27 Juni 2015

11 Augustus 2015

25 September 2015

07 Oktober 2016

03 Mei 2015

18 Juni 2015

01 Augustus 2015

15 September 2015

30 Oktober 2015

12 April 2016

26 April 2016

10 Mei 2016

24 Mei 2016

07 Juni 2016

21 Juni 2016

05 Juli 2016

19 Juli 2016

02 Augustus 2016

16 Augustus 2016

30 Augustus 2016

13 September 2016

27 September 2016

24 April 2015

07 Juni 2015

23 Juli 2015

05 September 2015

20 Oktober 2015

14 April 2015

29 Mei 2015

12 Juli 2015

27 Augustus 2015

10 Oktober 2015

08 April 2016

22 April 2016

06 Mei 2016

20 Mei 2016

03 Juni 2016

17 Juni 2016

01 Juli 2016

15 Juli 2016

29 Juli 2016

12 Augustus 2016

26 Augustus 2016

09 September 2016

23 September 2016

22 Oktober 2016

04 April 2015

19 Mei 2015

03 Juli 2015

16 Augustus 2015

01 Oktober 2015

13 Oktober 2016

09 Mei 2015

23 Juni 2015

07 Augustus 2015

20 September 2015

02 Oktober 2016

30 April 2015

13 Juni 2015

28 Juli 2015

11 September 2015

25 Oktober 2015

19 April 2015

04 Juni 2015

18 Juli 2015

01 September 2015

16 Oktober 2015

28 Oktober 2016

10 April 2015

24 Mei 2015

09 Juli 2015

22 Augustus 2015

06 Oktober 2015

03 April 2016

17 April 2016

01 Mei 2016

15 Mei 2016

29 Mei 2016

12 Juni 2016

26 Juni 2016

10 Juli 2016

24 Juli 2016

07 Augustus 2016

21 Augustus 2016

04 September 2016

18 September 2016

18 Oktober 2016

15 Mei 2015

28 Juni 2015

13 Augustus 2015

26 September 2015

08 Oktober 2016

05 Mei 2015

19 Juni 2015

02 Augustus 2015

17 September 2015

31 Oktober 2015

14 April 2016

28 April 2016

12 Mei 2016

26 Mei 2016

09 Juni 2016

23 Juni 2016

07 Juli 2016

21 Juli 2016

04 Augustus 2016

18 Augustus 2016

01 September 2016

15 September 2016

29 September 2016

wooagenda

SKU: OV03. Categorie: .

Productbeschrijving

Toelichting

- Op maandag en woensdag is de Sallandse Heuvelrug gesloten. De rest van de week is de route geopend vanaf 10:00 uur.
- Voor fietsverhuur kunt u contact opnemen met Jan Stam Fietsverhuur. Jan Stam Fietsverhuur zit aan de Waagweg 7b 7451 AZ, te Holten. www.janstamfiets.nl

Deelnemende restaurants

petit restaurant Nijkamp siteformat

Petit Restaurant''Nijkamp''

Dorpsstraat 16
7451 BT Holten
0548-363703
www.nijkampholten.nl

 

Spoolder siteformat

Restaurant ''Spoolder''

Butzelaarstraat 27
8105 AP Luttenberg
0572-301837
www.zaalspoolder.nl

 

4MP859 Digital Camera

Restaurant ''In De Tonne''

Dorpsstraat 66
7447 CT Hellendoorn
0548-654265
 www.indetonne.nl

 

 

6 reviews voor Sallandse Heuvelrug route 46,4 km.

 1. Willy Schutmaat
  5 van 5

  (geverifieerde eigenaar):

  Het eten was prima, lekker , maar vanwege de weersomstandigheden zijn we met de auto gegaan.

 2. gerda
  5 van 5

  (geverifieerde eigenaar):

  Het is een prachtige route met heerlijk gebak bij de koffie.
  En lekker eten(wij hadden ook super mooi weer)

 3. gerda
  5 van 5

  (geverifieerde eigenaar):

  Het is een prachtige route met lekkere verassing bij de koffie.
  En lekker eten .(wij hadden ook super mooi weer.)

 4. w.j.van den berg
  4 van 5

  (geverifieerde eigenaar):

  het was een mooie en afwisselende route
  de bediening was niet altijd op de hoogte van
  deze tocht maar het kwam helemaal goed.
  het eten was heel erg lekker

 5. Fam. Bos
  4 van 5

  (geverifieerde eigenaar):

  Het was een prachtige route, prachtig weer en een uitstekende service onderweg.
  Ga zo door

 6. E. Lodewijks
  4 van 5

  (geverifieerde eigenaar):

  Wij hebben een Wij hebben een fantastische dag gehad. Leuke ontvangst om te beginnen met koffie en iets heel lekkers. De andere restaurants deden ook erg hun best. Gewoon goed. Tip: Bij Spoolder is de wijn voor bij het eten erg lekker.
  Bij Haarle konden wij het bordje van knooppunt 16 niet vinden, andere fietsers ook niet. Dus reden wij verkeerd.
  Maar daar is niets aan te doen. Verder erg naar ons zin gehad!

Een review toevoegen

7 + 15 =