Placeholder

Sallandse Heuvelrug route 46,4 km.

4.60 van de 5
(5 customer reviews)

€32.50

Startpunt Hellendoorn

In 2004 kreeg het zuidelijke deel van de Sallandse Heuvelrug, gelegen tussen Holten en Hellendoorn, de status van Nationaal Park. Het Nationaal Park omvat de Holterberg, Haarlerberg, Koningsbelten en Noetselerberg waar u volop kunt genieten van de bossen en prachtige heidevelden. De heuvels bieden prachtige vergezichten.

De Sallandse heuvelrug is ontstaan in de voorlaatste ijstijd. Door de opstuwing van het ijs werd de heuvelrug 150.000 jaar geleden gevormd. De heuvelrug was in het verleden een groot heideveld van 35 km2. Om verstuiving van de velden te voorkomen werd in het begin van de twintigste eeuw een groot deel van de heuvelrug bebost, waardoor een afwisselend landschap   van bos en hei is ontstaan.

Fietstocht

Het startpunt is gelegen bij Restaurant  In de Tonne.  Hier wordt u ontvangen met koffie en wat lekkers. Vervolgens fietst u via de Noetselerberg en Holterberg  naar Petit Restaurant Nijkamp in Holten waar de soep wordt geserveerd. Na een etappe over Holterberg, Sprengenberg en Luttenberg volgt het hoofdgerecht bij   Café restaurant Spoolder in Luttenberg . De laatste etappe brengt u via de Eelerbergberg terug in Nijverdal. U sluit de culinaire fietstocht af met een dessert bij Restaurant In de Tonne.

 

Kies een datum

Maart / 2015
ma di wo do vr za zo
23242526272801
02030405060708
09101112131415
16171819202122
23242526272829
30310102030405
Alle beschikbare data

06 April 2014

18 April 2014

29 April 2014

10 Mei 2014

22 Mei 2014

01 Juni 2014

13 Juni 2014

24 Juni 2014

05 Juli 2014

17 Juli 2014

27 Juli 2014

08 Augustus 2014

19 Augustus 2014

30 Augustus 2014

11 September 2014

21 September 2014

03 Oktober 2014

14 Oktober 2014

25 Oktober 2014

11 April 2014

22 April 2014

03 Mei 2014

15 Mei 2014

25 Mei 2014

06 Juni 2014

17 Juni 2014

28 Juni 2014

10 Juli 2014

20 Juli 2014

01 Augustus 2014

12 Augustus 2014

23 Augustus 2014

04 September 2014

14 September 2014

26 September 2014

07 Oktober 2014

18 Oktober 2014

30 Oktober 2014

04 April 2014

15 April 2014

26 April 2014

08 Mei 2014

18 Mei 2014

30 Mei 2014

10 Juni 2014

21 Juni 2014

03 Juli 2014

13 Juli 2014

25 Juli 2014

05 Augustus 2014

16 Augustus 2014

28 Augustus 2014

07 September 2014

19 September 2014

30 September 2014

11 Oktober 2014

23 Oktober 2014

08 April 2014

19 April 2014

01 Mei 2014

11 Mei 2014

23 Mei 2014

03 Juni 2014

14 Juni 2014

26 Juni 2014

06 Juli 2014

18 Juli 2014

29 Juli 2014

09 Augustus 2014

21 Augustus 2014

31 Augustus 2014

12 September 2014

23 September 2014

04 Oktober 2014

16 Oktober 2014

26 Oktober 2014

01 April 2014

12 April 2014

24 April 2014

04 Mei 2014

16 Mei 2014

27 Mei 2014

07 Juni 2014

19 Juni 2014

29 Juni 2014

11 Juli 2014

22 Juli 2014

02 Augustus 2014

14 Augustus 2014

24 Augustus 2014

05 September 2014

16 September 2014

27 September 2014

09 Oktober 2014

19 Oktober 2014

31 Oktober 2014

05 April 2014

17 April 2014

27 April 2014

09 Mei 2014

20 Mei 2014

31 Mei 2014

12 Juni 2014

22 Juni 2014

04 Juli 2014

15 Juli 2014

26 Juli 2014

07 Augustus 2014

17 Augustus 2014

29 Augustus 2014

09 September 2014

20 September 2014

02 Oktober 2014

12 Oktober 2014

24 Oktober 2014

10 April 2014

20 April 2014

02 Mei 2014

13 Mei 2014

24 Mei 2014

05 Juni 2014

15 Juni 2014

27 Juni 2014

08 Juli 2014

19 Juli 2014

31 Juli 2014

10 Augustus 2014

22 Augustus 2014

02 September 2014

13 September 2014

25 September 2014

05 Oktober 2014

17 Oktober 2014

28 Oktober 2014

03 April 2014

13 April 2014

25 April 2014

06 Mei 2014

17 Mei 2014

29 Mei 2014

08 Juni 2014

20 Juni 2014

01 Juli 2014

12 Juli 2014

24 Juli 2014

03 Augustus 2014

15 Augustus 2014

26 Augustus 2014

06 September 2014

18 September 2014

28 September 2014

10 Oktober 2014

21 Oktober 2014

06 April 2014

18 April 2014

29 April 2014

10 Mei 2014

22 Mei 2014

01 Juni 2014

13 Juni 2014

24 Juni 2014

05 Juli 2014

17 Juli 2014

27 Juli 2014

08 Augustus 2014

19 Augustus 2014

30 Augustus 2014

11 September 2014

21 September 2014

03 Oktober 2014

14 Oktober 2014

25 Oktober 2014

11 April 2014

22 April 2014

03 Mei 2014

15 Mei 2014

25 Mei 2014

06 Juni 2014

17 Juni 2014

28 Juni 2014

10 Juli 2014

20 Juli 2014

01 Augustus 2014

12 Augustus 2014

23 Augustus 2014

04 September 2014

14 September 2014

26 September 2014

07 Oktober 2014

18 Oktober 2014

30 Oktober 2014

04 April 2014

15 April 2014

26 April 2014

08 Mei 2014

18 Mei 2014

30 Mei 2014

10 Juni 2014

21 Juni 2014

03 Juli 2014

13 Juli 2014

25 Juli 2014

05 Augustus 2014

16 Augustus 2014

28 Augustus 2014

07 September 2014

19 September 2014

30 September 2014

11 Oktober 2014

23 Oktober 2014

08 April 2014

19 April 2014

01 Mei 2014

11 Mei 2014

23 Mei 2014

03 Juni 2014

14 Juni 2014

26 Juni 2014

06 Juli 2014

18 Juli 2014

29 Juli 2014

09 Augustus 2014

21 Augustus 2014

31 Augustus 2014

12 September 2014

23 September 2014

04 Oktober 2014

16 Oktober 2014

26 Oktober 2014

01 April 2014

12 April 2014

24 April 2014

04 Mei 2014

16 Mei 2014

27 Mei 2014

07 Juni 2014

19 Juni 2014

29 Juni 2014

11 Juli 2014

22 Juli 2014

02 Augustus 2014

14 Augustus 2014

24 Augustus 2014

05 September 2014

16 September 2014

27 September 2014

09 Oktober 2014

19 Oktober 2014

31 Oktober 2014

05 April 2014

17 April 2014

27 April 2014

09 Mei 2014

20 Mei 2014

31 Mei 2014

12 Juni 2014

22 Juni 2014

04 Juli 2014

15 Juli 2014

26 Juli 2014

07 Augustus 2014

17 Augustus 2014

29 Augustus 2014

09 September 2014

20 September 2014

02 Oktober 2014

12 Oktober 2014

24 Oktober 2014

10 April 2014

20 April 2014

02 Mei 2014

13 Mei 2014

24 Mei 2014

05 Juni 2014

15 Juni 2014

27 Juni 2014

08 Juli 2014

19 Juli 2014

31 Juli 2014

10 Augustus 2014

22 Augustus 2014

02 September 2014

13 September 2014

25 September 2014

05 Oktober 2014

17 Oktober 2014

28 Oktober 2014

03 April 2014

13 April 2014

25 April 2014

06 Mei 2014

17 Mei 2014

29 Mei 2014

08 Juni 2014

20 Juni 2014

01 Juli 2014

12 Juli 2014

24 Juli 2014

03 Augustus 2014

15 Augustus 2014

26 Augustus 2014

06 September 2014

18 September 2014

28 September 2014

10 Oktober 2014

21 Oktober 2014

03 April 2014

13 April 2014

25 April 2014

06 Mei 2014

17 Mei 2014

29 Mei 2014

08 Juni 2014

20 Juni 2014

01 Juli 2014

12 Juli 2014

24 Juli 2014

03 Augustus 2014

15 Augustus 2014

26 Augustus 2014

06 September 2014

18 September 2014

28 September 2014

10 Oktober 2014

21 Oktober 2014

06 April 2014

18 April 2014

29 April 2014

10 Mei 2014

22 Mei 2014

01 Juni 2014

13 Juni 2014

24 Juni 2014

05 Juli 2014

17 Juli 2014

27 Juli 2014

08 Augustus 2014

19 Augustus 2014

30 Augustus 2014

11 September 2014

21 September 2014

03 Oktober 2014

14 Oktober 2014

25 Oktober 2014

11 April 2014

22 April 2014

03 Mei 2014

15 Mei 2014

25 Mei 2014

06 Juni 2014

17 Juni 2014

28 Juni 2014

10 Juli 2014

20 Juli 2014

01 Augustus 2014

12 Augustus 2014

23 Augustus 2014

04 September 2014

14 September 2014

26 September 2014

07 Oktober 2014

18 Oktober 2014

30 Oktober 2014

04 April 2014

15 April 2014

26 April 2014

08 Mei 2014

18 Mei 2014

30 Mei 2014

10 Juni 2014

21 Juni 2014

03 Juli 2014

13 Juli 2014

25 Juli 2014

05 Augustus 2014

16 Augustus 2014

28 Augustus 2014

07 September 2014

19 September 2014

30 September 2014

11 Oktober 2014

23 Oktober 2014

08 April 2014

19 April 2014

01 Mei 2014

11 Mei 2014

23 Mei 2014

03 Juni 2014

14 Juni 2014

26 Juni 2014

06 Juli 2014

18 Juli 2014

29 Juli 2014

09 Augustus 2014

21 Augustus 2014

31 Augustus 2014

12 September 2014

23 September 2014

04 Oktober 2014

16 Oktober 2014

26 Oktober 2014

01 April 2014

12 April 2014

24 April 2014

04 Mei 2014

16 Mei 2014

27 Mei 2014

07 Juni 2014

19 Juni 2014

29 Juni 2014

11 Juli 2014

22 Juli 2014

02 Augustus 2014

14 Augustus 2014

24 Augustus 2014

05 September 2014

16 September 2014

27 September 2014

09 Oktober 2014

19 Oktober 2014

31 Oktober 2014

05 April 2014

17 April 2014

27 April 2014

09 Mei 2014

20 Mei 2014

31 Mei 2014

12 Juni 2014

22 Juni 2014

04 Juli 2014

15 Juli 2014

26 Juli 2014

07 Augustus 2014

17 Augustus 2014

29 Augustus 2014

09 September 2014

20 September 2014

02 Oktober 2014

12 Oktober 2014

24 Oktober 2014

10 April 2014

20 April 2014

02 Mei 2014

13 Mei 2014

24 Mei 2014

05 Juni 2014

15 Juni 2014

27 Juni 2014

08 Juli 2014

19 Juli 2014

31 Juli 2014

10 Augustus 2014

22 Augustus 2014

02 September 2014

13 September 2014

25 September 2014

05 Oktober 2014

17 Oktober 2014

28 Oktober 2014

10 April 2014

20 April 2014

02 Mei 2014

13 Mei 2014

24 Mei 2014

05 Juni 2014

15 Juni 2014

27 Juni 2014

08 Juli 2014

19 Juli 2014

31 Juli 2014

10 Augustus 2014

22 Augustus 2014

02 September 2014

13 September 2014

25 September 2014

05 Oktober 2014

17 Oktober 2014

28 Oktober 2014

03 April 2014

13 April 2014

25 April 2014

06 Mei 2014

17 Mei 2014

29 Mei 2014

08 Juni 2014

20 Juni 2014

01 Juli 2014

12 Juli 2014

24 Juli 2014

03 Augustus 2014

15 Augustus 2014

26 Augustus 2014

06 September 2014

18 September 2014

28 September 2014

10 Oktober 2014

21 Oktober 2014

06 April 2014

18 April 2014

29 April 2014

10 Mei 2014

22 Mei 2014

01 Juni 2014

13 Juni 2014

24 Juni 2014

05 Juli 2014

17 Juli 2014

27 Juli 2014

08 Augustus 2014

19 Augustus 2014

30 Augustus 2014

11 September 2014

21 September 2014

03 Oktober 2014

14 Oktober 2014

25 Oktober 2014

11 April 2014

22 April 2014

03 Mei 2014

15 Mei 2014

25 Mei 2014

06 Juni 2014

17 Juni 2014

28 Juni 2014

10 Juli 2014

20 Juli 2014

01 Augustus 2014

12 Augustus 2014

23 Augustus 2014

04 September 2014

14 September 2014

26 September 2014

07 Oktober 2014

18 Oktober 2014

30 Oktober 2014

04 April 2014

15 April 2014

26 April 2014

08 Mei 2014

18 Mei 2014

30 Mei 2014

10 Juni 2014

21 Juni 2014

03 Juli 2014

13 Juli 2014

25 Juli 2014

05 Augustus 2014

16 Augustus 2014

28 Augustus 2014

07 September 2014

19 September 2014

30 September 2014

11 Oktober 2014

23 Oktober 2014

08 April 2014

19 April 2014

01 Mei 2014

11 Mei 2014

23 Mei 2014

03 Juni 2014

14 Juni 2014

26 Juni 2014

06 Juli 2014

18 Juli 2014

29 Juli 2014

09 Augustus 2014

21 Augustus 2014

31 Augustus 2014

12 September 2014

23 September 2014

04 Oktober 2014

16 Oktober 2014

26 Oktober 2014

01 April 2014

12 April 2014

24 April 2014

04 Mei 2014

16 Mei 2014

27 Mei 2014

07 Juni 2014

19 Juni 2014

29 Juni 2014

11 Juli 2014

22 Juli 2014

02 Augustus 2014

14 Augustus 2014

24 Augustus 2014

05 September 2014

16 September 2014

27 September 2014

09 Oktober 2014

19 Oktober 2014

31 Oktober 2014

05 April 2014

17 April 2014

27 April 2014

09 Mei 2014

20 Mei 2014

31 Mei 2014

12 Juni 2014

22 Juni 2014

04 Juli 2014

15 Juli 2014

26 Juli 2014

07 Augustus 2014

17 Augustus 2014

29 Augustus 2014

09 September 2014

20 September 2014

02 Oktober 2014

12 Oktober 2014

24 Oktober 2014

wooagenda

SKU: OV03. Categorie .

Praktische informatie

Toelichting

- Op Dinsdag is de Sallandse Heuvelrug gesloten. De rest van de week is de route geopend vanaf 10:00 uur.
- Voor fietsverhuur kunt u contact opnemen met Jan Stam Fietsverhuur. Jan Stam Fietsverhuur zit aan de Waagweg 7b 7451 AZ, te Holten. www.janstamfiets.nl

Deelnemende restaurants

petit restaurant Nijkamp siteformat

Petit Restaurant''Nijkamp''

Dorpsstraat 16
7451 BT Holten
0548-363703
www.nijkampholten.nl

 

Spoolder siteformat

Restaurant ''Spoolder''

Butzelaarstraat 27
8105 AP Luttenberg
0572-301837
www.zaalspoolder.nl

 

4MP859 Digital Camera

Restaurant ''In De Tonne''

Dorpsstraat 66
7447 CT Hellendoorn
0548-654265
 www.indetonne.nl

 

 

4.60 van de 5

5 reacties voor Sallandse Heuvelrug route 46,4 km.

 1. 5 van de 5

  (verified owner) – :

  Het eten was prima, lekker , maar vanwege de weersomstandigheden zijn we met de auto gegaan.

 2. 5 van de 5

  (verified owner) – :

  Het is een prachtige route met heerlijk gebak bij de koffie.
  En lekker eten(wij hadden ook super mooi weer)

 3. 5 van de 5

  (verified owner) – :

  Het is een prachtige route met lekkere verassing bij de koffie.
  En lekker eten .(wij hadden ook super mooi weer.)

 4. 4 van de 5

  (verified owner) – :

  het was een mooie en afwisselende route
  de bediening was niet altijd op de hoogte van
  deze tocht maar het kwam helemaal goed.
  het eten was heel erg lekker

 5. 4 van de 5

  (verified owner) – :

  Het was een prachtige route, prachtig weer en een uitstekende service onderweg.
  Ga zo door

Reactie toevoegen

Reactie toevoegen

*