De Poort van Twente 46,7 km Kopie

34.95

Startpunt Rijssen

Deze route gaat door de prachtige natuurgebieden Hessenheem, De Borkeld, Elsenerveld en Friezenberg.

Het natuurgebied De Borkeld van Staatsbosbeheer is een afwisselend gebied met heidevelden, bos, leemkuilen en akkers. Van april tot oktober worden de heidevelden begraast door een kudde schapen. Tevens treft u hier een aantal grafheuvels die in 1997 zijn gerestaureerd.

Oostelijk van De Borkeld passeert u het Elsenerveld. Dit gebied is bekend om de jeneverbesstruiken. Enkele zijn meer dan 100 jaar oud. Bij de aanleg van de A1 is deze omgeleid om de zeldzame jeneverbesstruiken te behouden.

Fietsroute

Het startpunt van de route is in het centrum van Rijssen bij Bistro restaurant De Markies. Hier wordt u ontvangen met koffie en wat lekkers. Vervolgens fietst u langs via het park in Rijssen en Elsenerbroek naar Landgoed het Rheins in Enter waar de soep wordt geserveerd. De volgende etappe gaat naar Restaurant De Kroon in Markelo. Hier volgt het hoofdgerecht. De derde etappe brengt u via de Friezenberg, Elsenerveld  en De Borkeld terug in Rijssen. U sluit de culinaire fietstocht af met een dessert bij Bistro restaurant De Markies.

 

Kies een datum

April / 2019
ma di wo do vr za zo
01020304050607
08091011121314
15161718192021
2223242728
3005
Alle beschikbare data

06 Mei 2019

18 Mei 2019

01 Juni 2019

14 Juni 2019

26 Juni 2019

06 Juli 2019

18 Juli 2019

29 Juli 2019

09 Augustus 2019

21 Augustus 2019

04 September 2019

14 September 2019

26 September 2019

07 Oktober 2019

18 Oktober 2019

30 Oktober 2019

29 April 2019

11 Mei 2019

24 Mei 2019

06 Juni 2019

19 Juni 2019

29 Juni 2019

11 Juli 2019

22 Juli 2019

02 Augustus 2019

14 Augustus 2019

28 Augustus 2019

07 September 2019

19 September 2019

30 September 2019

11 Oktober 2019

23 Oktober 2019

03 Mei 2019

16 Mei 2019

29 Mei 2019

12 Juni 2019

22 Juni 2019

04 Juli 2019

15 Juli 2019

26 Juli 2019

07 Augustus 2019

17 Augustus 2019

31 Augustus 2019

12 September 2019

23 September 2019

04 Oktober 2019

16 Oktober 2019

26 Oktober 2019

25 April 2019

08 Mei 2019

22 Mei 2019

03 Juni 2019

15 Juni 2019

27 Juni 2019

08 Juli 2019

19 Juli 2019

31 Juli 2019

10 Augustus 2019

22 Augustus 2019

05 September 2019

16 September 2019

27 September 2019

09 Oktober 2019

19 Oktober 2019

31 Oktober 2019

01 Mei 2019

13 Mei 2019

25 Mei 2019

07 Juni 2019

20 Juni 2019

01 Juli 2019

12 Juli 2019

24 Juli 2019

03 Augustus 2019

15 Augustus 2019

29 Augustus 2019

09 September 2019

20 September 2019

02 Oktober 2019

12 Oktober 2019

24 Oktober 2019

04 Mei 2019

17 Mei 2019

31 Mei 2019

13 Juni 2019

24 Juni 2019

05 Juli 2019

17 Juli 2019

27 Juli 2019

08 Augustus 2019

19 Augustus 2019

02 September 2019

13 September 2019

25 September 2019

05 Oktober 2019

17 Oktober 2019

28 Oktober 2019

26 April 2019

09 Mei 2019

23 Mei 2019

05 Juni 2019

17 Juni 2019

28 Juni 2019

10 Juli 2019

20 Juli 2019

01 Augustus 2019

12 Augustus 2019

26 Augustus 2019

06 September 2019

18 September 2019

28 September 2019

10 Oktober 2019

21 Oktober 2019

02 Mei 2019

15 Mei 2019

27 Mei 2019

08 Juni 2019

21 Juni 2019

03 Juli 2019

13 Juli 2019

25 Juli 2019

05 Augustus 2019

16 Augustus 2019

30 Augustus 2019

11 September 2019

21 September 2019

03 Oktober 2019

14 Oktober 2019

25 Oktober 2019

02 Mei 2019

15 Mei 2019

27 Mei 2019

08 Juni 2019

21 Juni 2019

03 Juli 2019

13 Juli 2019

25 Juli 2019

05 Augustus 2019

16 Augustus 2019

30 Augustus 2019

11 September 2019

21 September 2019

03 Oktober 2019

14 Oktober 2019

25 Oktober 2019

06 Mei 2019

18 Mei 2019

01 Juni 2019

14 Juni 2019

26 Juni 2019

06 Juli 2019

18 Juli 2019

29 Juli 2019

09 Augustus 2019

21 Augustus 2019

04 September 2019

14 September 2019

26 September 2019

07 Oktober 2019

18 Oktober 2019

30 Oktober 2019

29 April 2019

11 Mei 2019

24 Mei 2019

06 Juni 2019

19 Juni 2019

29 Juni 2019

11 Juli 2019

22 Juli 2019

02 Augustus 2019

14 Augustus 2019

28 Augustus 2019

07 September 2019

19 September 2019

30 September 2019

11 Oktober 2019

23 Oktober 2019

03 Mei 2019

16 Mei 2019

29 Mei 2019

12 Juni 2019

22 Juni 2019

04 Juli 2019

15 Juli 2019

26 Juli 2019

07 Augustus 2019

17 Augustus 2019

31 Augustus 2019

12 September 2019

23 September 2019

04 Oktober 2019

16 Oktober 2019

26 Oktober 2019

25 April 2019

08 Mei 2019

22 Mei 2019

03 Juni 2019

15 Juni 2019

27 Juni 2019

08 Juli 2019

19 Juli 2019

31 Juli 2019

10 Augustus 2019

22 Augustus 2019

05 September 2019

16 September 2019

27 September 2019

09 Oktober 2019

19 Oktober 2019

31 Oktober 2019

01 Mei 2019

13 Mei 2019

25 Mei 2019

07 Juni 2019

20 Juni 2019

01 Juli 2019

12 Juli 2019

24 Juli 2019

03 Augustus 2019

15 Augustus 2019

29 Augustus 2019

09 September 2019

20 September 2019

02 Oktober 2019

12 Oktober 2019

24 Oktober 2019

04 Mei 2019

17 Mei 2019

31 Mei 2019

13 Juni 2019

24 Juni 2019

05 Juli 2019

17 Juli 2019

27 Juli 2019

08 Augustus 2019

19 Augustus 2019

02 September 2019

13 September 2019

25 September 2019

05 Oktober 2019

17 Oktober 2019

28 Oktober 2019

26 April 2019

09 Mei 2019

23 Mei 2019

05 Juni 2019

17 Juni 2019

28 Juni 2019

10 Juli 2019

20 Juli 2019

01 Augustus 2019

12 Augustus 2019

26 Augustus 2019

06 September 2019

18 September 2019

28 September 2019

10 Oktober 2019

21 Oktober 2019

26 April 2019

09 Mei 2019

23 Mei 2019

05 Juni 2019

17 Juni 2019

28 Juni 2019

10 Juli 2019

20 Juli 2019

01 Augustus 2019

12 Augustus 2019

26 Augustus 2019

06 September 2019

18 September 2019

28 September 2019

10 Oktober 2019

21 Oktober 2019

02 Mei 2019

15 Mei 2019

27 Mei 2019

08 Juni 2019

21 Juni 2019

03 Juli 2019

13 Juli 2019

25 Juli 2019

05 Augustus 2019

16 Augustus 2019

30 Augustus 2019

11 September 2019

21 September 2019

03 Oktober 2019

14 Oktober 2019

25 Oktober 2019

06 Mei 2019

18 Mei 2019

01 Juni 2019

14 Juni 2019

26 Juni 2019

06 Juli 2019

18 Juli 2019

29 Juli 2019

09 Augustus 2019

21 Augustus 2019

04 September 2019

14 September 2019

26 September 2019

07 Oktober 2019

18 Oktober 2019

30 Oktober 2019

29 April 2019

11 Mei 2019

24 Mei 2019

06 Juni 2019

19 Juni 2019

29 Juni 2019

11 Juli 2019

22 Juli 2019

02 Augustus 2019

14 Augustus 2019

28 Augustus 2019

07 September 2019

19 September 2019

30 September 2019

11 Oktober 2019

23 Oktober 2019

03 Mei 2019

16 Mei 2019

29 Mei 2019

12 Juni 2019

22 Juni 2019

04 Juli 2019

15 Juli 2019

26 Juli 2019

07 Augustus 2019

17 Augustus 2019

31 Augustus 2019

12 September 2019

23 September 2019

04 Oktober 2019

16 Oktober 2019

26 Oktober 2019

25 April 2019

08 Mei 2019

22 Mei 2019

03 Juni 2019

15 Juni 2019

27 Juni 2019

08 Juli 2019

19 Juli 2019

31 Juli 2019

10 Augustus 2019

22 Augustus 2019

05 September 2019

16 September 2019

27 September 2019

09 Oktober 2019

19 Oktober 2019

31 Oktober 2019

01 Mei 2019

13 Mei 2019

25 Mei 2019

07 Juni 2019

20 Juni 2019

01 Juli 2019

12 Juli 2019

24 Juli 2019

03 Augustus 2019

15 Augustus 2019

29 Augustus 2019

09 September 2019

20 September 2019

02 Oktober 2019

12 Oktober 2019

24 Oktober 2019

04 Mei 2019

17 Mei 2019

31 Mei 2019

13 Juni 2019

24 Juni 2019

05 Juli 2019

17 Juli 2019

27 Juli 2019

08 Augustus 2019

19 Augustus 2019

02 September 2019

13 September 2019

25 September 2019

05 Oktober 2019

17 Oktober 2019

28 Oktober 2019

26 April 2019

09 Mei 2019

23 Mei 2019

05 Juni 2019

17 Juni 2019

28 Juni 2019

10 Juli 2019

20 Juli 2019

01 Augustus 2019

12 Augustus 2019

26 Augustus 2019

06 September 2019

18 September 2019

28 September 2019

10 Oktober 2019

21 Oktober 2019

02 Mei 2019

15 Mei 2019

27 Mei 2019

08 Juni 2019

21 Juni 2019

03 Juli 2019

13 Juli 2019

25 Juli 2019

05 Augustus 2019

16 Augustus 2019

30 Augustus 2019

11 September 2019

21 September 2019

03 Oktober 2019

14 Oktober 2019

25 Oktober 2019

06 Mei 2019

18 Mei 2019

01 Juni 2019

14 Juni 2019

26 Juni 2019

06 Juli 2019

18 Juli 2019

29 Juli 2019

09 Augustus 2019

21 Augustus 2019

04 September 2019

14 September 2019

26 September 2019

07 Oktober 2019

18 Oktober 2019

30 Oktober 2019

29 April 2019

11 Mei 2019

24 Mei 2019

06 Juni 2019

19 Juni 2019

29 Juni 2019

11 Juli 2019

22 Juli 2019

02 Augustus 2019

14 Augustus 2019

28 Augustus 2019

07 September 2019

19 September 2019

30 September 2019

11 Oktober 2019

23 Oktober 2019

03 Mei 2019

16 Mei 2019

29 Mei 2019

12 Juni 2019

22 Juni 2019

04 Juli 2019

15 Juli 2019

26 Juli 2019

07 Augustus 2019

17 Augustus 2019

31 Augustus 2019

12 September 2019

23 September 2019

04 Oktober 2019

16 Oktober 2019

26 Oktober 2019

25 April 2019

08 Mei 2019

22 Mei 2019

03 Juni 2019

15 Juni 2019

27 Juni 2019

08 Juli 2019

19 Juli 2019

31 Juli 2019

10 Augustus 2019

22 Augustus 2019

05 September 2019

16 September 2019

27 September 2019

09 Oktober 2019

19 Oktober 2019

31 Oktober 2019

01 Mei 2019

13 Mei 2019

25 Mei 2019

07 Juni 2019

20 Juni 2019

01 Juli 2019

12 Juli 2019

24 Juli 2019

03 Augustus 2019

15 Augustus 2019

29 Augustus 2019

09 September 2019

20 September 2019

02 Oktober 2019

12 Oktober 2019

24 Oktober 2019

04 Mei 2019

17 Mei 2019

31 Mei 2019

13 Juni 2019

24 Juni 2019

05 Juli 2019

17 Juli 2019

27 Juli 2019

08 Augustus 2019

19 Augustus 2019

02 September 2019

13 September 2019

25 September 2019

05 Oktober 2019

17 Oktober 2019

28 Oktober 2019

wooagenda

Artikelnummer: OV04 Categorie:

Beschrijving

Toelichting

- Op maandag, dinsdag en zondag is De Poort van Twente route gesloten. De overige dagen is de route vanaf 10:00 uur geopend.
- Voor fietsverhuur kunt u contact opnemen met Jan Stam Fietsverhuur. Jan Stam Fietsverhuur zit aan de Waagweg 7b 7451 AZ, te Holten. www.janstamfiets.nl 

Deelnemende restaurants

klomp markelo siteformat.jpg

Bistro ''De Markies''

Haarstraat 50
7462 AR Rijssen
0548-512437
www.demarkies.com

 

klomp markelo siteformat.jpg

 Landgoed ''Het Rheins''

Reintszijweg 1
7468 SL
0547-383531
www.het-rheins.nl

 

bill's siteformat 1

Restaurant  De Kroon

Taets van Amerongenstraat 15
7475 BT Markelo
0547-740000
www.dekroonmarkelo.nl

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

14 + achttien =