Sallandse Heuvelrug route 46,4 km.

Waardering 4.63 op 5 gebaseerd op 8 klantbeoordelingen
(8 klantbeoordelingen)

34.95

Startpunt Holten

In 2004 kreeg het zuidelijke deel van de Sallandse Heuvelrug, gelegen tussen Holten en Hellendoorn, de status van Nationaal Park. Het Nationaal Park omvat de Holterberg, Haarlerberg, Koningsbelten en Noetselerberg waar u volop kunt genieten van de bossen en prachtige heidevelden. De heuvels bieden prachtige vergezichten.

De Sallandse heuvelrug is ontstaan in de voorlaatste ijstijd. Door de opstuwing van het ijs werd de heuvelrug 150.000 jaar geleden gevormd. De heuvelrug was in het verleden een groot heideveld van 35 km2. Om verstuiving van de velden te voorkomen werd in het begin van de twintigste eeuw een groot deel van de heuvelrug bebost, waardoor een afwisselend landschap   van bos en hei is ontstaan.

Fietstocht

Het startpunt van de route is gelegen aan de zuidelijk kant van de Sallandse Heuvelrug in het dorp Holten bij Petit Restaurant Nijkamp.  Hier wordt u ontvangen met koffie en wat lekkers. Vervolgens fietst u naar de Holterberg, Sprengenberg en Luttenberg naar Café restaurant Spoolder in Luttenberg waar de soep wordt geserveerd. Na een etappe over de Eelerbergberg volgt het hoofdgerecht bij Restaurant In de Tonne in Hellendoorn. De laatste etappe brengt u via de Noetselerberg en Holterberg  terug in Holten. U sluit de culinaire fietstocht af met een dessert bij Petit Restaurant Nijkamp.

 

Kies een datum

Maart / 2019
ma di wo do vr za zo
25262728010203
04050607080910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Alle beschikbare data

05 April 2019

16 April 2019

27 April 2019

09 Mei 2019

19 Mei 2019

31 Mei 2019

11 Juni 2019

22 Juni 2019

04 Juli 2019

14 Juli 2019

26 Juli 2019

06 Augustus 2019

17 Augustus 2019

29 Augustus 2019

08 September 2019

20 September 2019

01 Oktober 2019

12 Oktober 2019

24 Oktober 2019

09 April 2019

20 April 2019

02 Mei 2019

12 Mei 2019

24 Mei 2019

04 Juni 2019

15 Juni 2019

27 Juni 2019

07 Juli 2019

19 Juli 2019

30 Juli 2019

10 Augustus 2019

22 Augustus 2019

01 September 2019

13 September 2019

24 September 2019

05 Oktober 2019

17 Oktober 2019

27 Oktober 2019

02 April 2019

13 April 2019

25 April 2019

05 Mei 2019

17 Mei 2019

28 Mei 2019

08 Juni 2019

20 Juni 2019

30 Juni 2019

12 Juli 2019

23 Juli 2019

03 Augustus 2019

15 Augustus 2019

25 Augustus 2019

06 September 2019

17 September 2019

28 September 2019

10 Oktober 2019

20 Oktober 2019

06 April 2019

18 April 2019

28 April 2019

10 Mei 2019

21 Mei 2019

01 Juni 2019

13 Juni 2019

23 Juni 2019

05 Juli 2019

16 Juli 2019

27 Juli 2019

08 Augustus 2019

18 Augustus 2019

30 Augustus 2019

10 September 2019

21 September 2019

03 Oktober 2019

13 Oktober 2019

25 Oktober 2019

11 April 2019

21 April 2019

03 Mei 2019

14 Mei 2019

25 Mei 2019

06 Juni 2019

16 Juni 2019

28 Juni 2019

09 Juli 2019

20 Juli 2019

01 Augustus 2019

11 Augustus 2019

23 Augustus 2019

03 September 2019

14 September 2019

26 September 2019

06 Oktober 2019

18 Oktober 2019

29 Oktober 2019

04 April 2019

14 April 2019

26 April 2019

07 Mei 2019

18 Mei 2019

30 Mei 2019

09 Juni 2019

21 Juni 2019

02 Juli 2019

13 Juli 2019

25 Juli 2019

04 Augustus 2019

16 Augustus 2019

27 Augustus 2019

07 September 2019

19 September 2019

29 September 2019

11 Oktober 2019

22 Oktober 2019

07 April 2019

19 April 2019

30 April 2019

11 Mei 2019

23 Mei 2019

02 Juni 2019

14 Juni 2019

25 Juni 2019

06 Juli 2019

18 Juli 2019

28 Juli 2019

09 Augustus 2019

20 Augustus 2019

31 Augustus 2019

12 September 2019

22 September 2019

04 Oktober 2019

15 Oktober 2019

26 Oktober 2019

12 April 2019

23 April 2019

04 Mei 2019

16 Mei 2019

26 Mei 2019

07 Juni 2019

18 Juni 2019

29 Juni 2019

11 Juli 2019

21 Juli 2019

02 Augustus 2019

13 Augustus 2019

24 Augustus 2019

05 September 2019

15 September 2019

27 September 2019

08 Oktober 2019

19 Oktober 2019

31 Oktober 2019

12 April 2019

23 April 2019

04 Mei 2019

16 Mei 2019

26 Mei 2019

07 Juni 2019

18 Juni 2019

29 Juni 2019

11 Juli 2019

21 Juli 2019

02 Augustus 2019

13 Augustus 2019

24 Augustus 2019

05 September 2019

15 September 2019

27 September 2019

08 Oktober 2019

19 Oktober 2019

31 Oktober 2019

05 April 2019

16 April 2019

27 April 2019

09 Mei 2019

19 Mei 2019

31 Mei 2019

11 Juni 2019

22 Juni 2019

04 Juli 2019

14 Juli 2019

26 Juli 2019

06 Augustus 2019

17 Augustus 2019

29 Augustus 2019

08 September 2019

20 September 2019

01 Oktober 2019

12 Oktober 2019

24 Oktober 2019

09 April 2019

20 April 2019

02 Mei 2019

12 Mei 2019

24 Mei 2019

04 Juni 2019

15 Juni 2019

27 Juni 2019

07 Juli 2019

19 Juli 2019

30 Juli 2019

10 Augustus 2019

22 Augustus 2019

01 September 2019

13 September 2019

24 September 2019

05 Oktober 2019

17 Oktober 2019

27 Oktober 2019

02 April 2019

13 April 2019

25 April 2019

05 Mei 2019

17 Mei 2019

28 Mei 2019

08 Juni 2019

20 Juni 2019

30 Juni 2019

12 Juli 2019

23 Juli 2019

03 Augustus 2019

15 Augustus 2019

25 Augustus 2019

06 September 2019

17 September 2019

28 September 2019

10 Oktober 2019

20 Oktober 2019

06 April 2019

18 April 2019

28 April 2019

10 Mei 2019

21 Mei 2019

01 Juni 2019

13 Juni 2019

23 Juni 2019

05 Juli 2019

16 Juli 2019

27 Juli 2019

08 Augustus 2019

18 Augustus 2019

30 Augustus 2019

10 September 2019

21 September 2019

03 Oktober 2019

13 Oktober 2019

25 Oktober 2019

11 April 2019

21 April 2019

03 Mei 2019

14 Mei 2019

25 Mei 2019

06 Juni 2019

16 Juni 2019

28 Juni 2019

09 Juli 2019

20 Juli 2019

01 Augustus 2019

11 Augustus 2019

23 Augustus 2019

03 September 2019

14 September 2019

26 September 2019

06 Oktober 2019

18 Oktober 2019

29 Oktober 2019

04 April 2019

14 April 2019

26 April 2019

07 Mei 2019

18 Mei 2019

30 Mei 2019

09 Juni 2019

21 Juni 2019

02 Juli 2019

13 Juli 2019

25 Juli 2019

04 Augustus 2019

16 Augustus 2019

27 Augustus 2019

07 September 2019

19 September 2019

29 September 2019

11 Oktober 2019

22 Oktober 2019

07 April 2019

19 April 2019

30 April 2019

11 Mei 2019

23 Mei 2019

02 Juni 2019

14 Juni 2019

25 Juni 2019

06 Juli 2019

18 Juli 2019

28 Juli 2019

09 Augustus 2019

20 Augustus 2019

31 Augustus 2019

12 September 2019

22 September 2019

04 Oktober 2019

15 Oktober 2019

26 Oktober 2019

07 April 2019

19 April 2019

30 April 2019

11 Mei 2019

23 Mei 2019

02 Juni 2019

14 Juni 2019

25 Juni 2019

06 Juli 2019

18 Juli 2019

28 Juli 2019

09 Augustus 2019

20 Augustus 2019

31 Augustus 2019

12 September 2019

22 September 2019

04 Oktober 2019

15 Oktober 2019

26 Oktober 2019

12 April 2019

23 April 2019

04 Mei 2019

16 Mei 2019

26 Mei 2019

07 Juni 2019

18 Juni 2019

29 Juni 2019

11 Juli 2019

21 Juli 2019

02 Augustus 2019

13 Augustus 2019

24 Augustus 2019

05 September 2019

15 September 2019

27 September 2019

08 Oktober 2019

19 Oktober 2019

31 Oktober 2019

05 April 2019

16 April 2019

27 April 2019

09 Mei 2019

19 Mei 2019

31 Mei 2019

11 Juni 2019

22 Juni 2019

04 Juli 2019

14 Juli 2019

26 Juli 2019

06 Augustus 2019

17 Augustus 2019

29 Augustus 2019

08 September 2019

20 September 2019

01 Oktober 2019

12 Oktober 2019

24 Oktober 2019

09 April 2019

20 April 2019

02 Mei 2019

12 Mei 2019

24 Mei 2019

04 Juni 2019

15 Juni 2019

27 Juni 2019

07 Juli 2019

19 Juli 2019

30 Juli 2019

10 Augustus 2019

22 Augustus 2019

01 September 2019

13 September 2019

24 September 2019

05 Oktober 2019

17 Oktober 2019

27 Oktober 2019

02 April 2019

13 April 2019

25 April 2019

05 Mei 2019

17 Mei 2019

28 Mei 2019

08 Juni 2019

20 Juni 2019

30 Juni 2019

12 Juli 2019

23 Juli 2019

03 Augustus 2019

15 Augustus 2019

25 Augustus 2019

06 September 2019

17 September 2019

28 September 2019

10 Oktober 2019

20 Oktober 2019

06 April 2019

18 April 2019

28 April 2019

10 Mei 2019

21 Mei 2019

01 Juni 2019

13 Juni 2019

23 Juni 2019

05 Juli 2019

16 Juli 2019

27 Juli 2019

08 Augustus 2019

18 Augustus 2019

30 Augustus 2019

10 September 2019

21 September 2019

03 Oktober 2019

13 Oktober 2019

25 Oktober 2019

11 April 2019

21 April 2019

03 Mei 2019

14 Mei 2019

25 Mei 2019

06 Juni 2019

16 Juni 2019

28 Juni 2019

09 Juli 2019

20 Juli 2019

01 Augustus 2019

11 Augustus 2019

23 Augustus 2019

03 September 2019

14 September 2019

26 September 2019

06 Oktober 2019

18 Oktober 2019

29 Oktober 2019

04 April 2019

14 April 2019

26 April 2019

07 Mei 2019

18 Mei 2019

30 Mei 2019

09 Juni 2019

21 Juni 2019

02 Juli 2019

13 Juli 2019

25 Juli 2019

04 Augustus 2019

16 Augustus 2019

27 Augustus 2019

07 September 2019

19 September 2019

29 September 2019

11 Oktober 2019

22 Oktober 2019

07 April 2019

19 April 2019

30 April 2019

11 Mei 2019

23 Mei 2019

02 Juni 2019

14 Juni 2019

25 Juni 2019

06 Juli 2019

18 Juli 2019

28 Juli 2019

09 Augustus 2019

20 Augustus 2019

31 Augustus 2019

12 September 2019

22 September 2019

04 Oktober 2019

15 Oktober 2019

26 Oktober 2019

12 April 2019

23 April 2019

04 Mei 2019

16 Mei 2019

26 Mei 2019

07 Juni 2019

18 Juni 2019

29 Juni 2019

11 Juli 2019

21 Juli 2019

02 Augustus 2019

13 Augustus 2019

24 Augustus 2019

05 September 2019

15 September 2019

27 September 2019

08 Oktober 2019

19 Oktober 2019

31 Oktober 2019

05 April 2019

16 April 2019

27 April 2019

09 Mei 2019

19 Mei 2019

31 Mei 2019

11 Juni 2019

22 Juni 2019

04 Juli 2019

14 Juli 2019

26 Juli 2019

06 Augustus 2019

17 Augustus 2019

29 Augustus 2019

08 September 2019

20 September 2019

01 Oktober 2019

12 Oktober 2019

24 Oktober 2019

09 April 2019

20 April 2019

02 Mei 2019

12 Mei 2019

24 Mei 2019

04 Juni 2019

15 Juni 2019

27 Juni 2019

07 Juli 2019

19 Juli 2019

30 Juli 2019

10 Augustus 2019

22 Augustus 2019

01 September 2019

13 September 2019

24 September 2019

05 Oktober 2019

17 Oktober 2019

27 Oktober 2019

02 April 2019

13 April 2019

25 April 2019

05 Mei 2019

17 Mei 2019

28 Mei 2019

08 Juni 2019

20 Juni 2019

30 Juni 2019

12 Juli 2019

23 Juli 2019

03 Augustus 2019

15 Augustus 2019

25 Augustus 2019

06 September 2019

17 September 2019

28 September 2019

10 Oktober 2019

20 Oktober 2019

06 April 2019

18 April 2019

28 April 2019

10 Mei 2019

21 Mei 2019

01 Juni 2019

13 Juni 2019

23 Juni 2019

05 Juli 2019

16 Juli 2019

27 Juli 2019

08 Augustus 2019

18 Augustus 2019

30 Augustus 2019

10 September 2019

21 September 2019

03 Oktober 2019

13 Oktober 2019

25 Oktober 2019

11 April 2019

21 April 2019

03 Mei 2019

14 Mei 2019

25 Mei 2019

06 Juni 2019

16 Juni 2019

28 Juni 2019

09 Juli 2019

20 Juli 2019

01 Augustus 2019

11 Augustus 2019

23 Augustus 2019

03 September 2019

14 September 2019

26 September 2019

06 Oktober 2019

18 Oktober 2019

29 Oktober 2019

04 April 2019

14 April 2019

26 April 2019

07 Mei 2019

18 Mei 2019

30 Mei 2019

09 Juni 2019

21 Juni 2019

02 Juli 2019

13 Juli 2019

25 Juli 2019

04 Augustus 2019

16 Augustus 2019

27 Augustus 2019

07 September 2019

19 September 2019

29 September 2019

11 Oktober 2019

22 Oktober 2019

wooagenda

SKU: OV01 Categorie:

Beschrijving

Toelichting

- Op maandag en woensdag is de Sallandse Heuvelrug gesloten. De rest van de week is de route geopend vanaf 10:00 uur.
- Voor fietsverhuur kunt u contact opnemen met Jan Stam Fietsverhuur. Jan Stam Fietsverhuur zit aan de Waagweg 7b 7451 AZ, te Holten. www.janstamfiets.nl

Deelnemende restaurants

petit restaurant Nijkamp siteformat

Petit Restaurant''Nijkamp''

Dorpsstraat 16
7451 BT Holten
0548-363703
www.nijkampholten.nl

 

Spoolder siteformat

Restaurant ''Spoolder''

Butzelaarstraat 27
8105 AP Luttenberg
0572-301837
www.zaalspoolder.nl

 

4MP859 Digital Camera

Restaurant ''In De Tonne''

Dorpsstraat 66
7447 CT Hellendoorn
0548-654265
 www.indetonne.nl

 

 

8 Comments

 • Dekker

  Wij hebben een super leuke dag gehad. Het was een prachtige route door bosgebied, weilanden, en kleine dorpjes. De restaurants waren leuk, en het eten was erg goed.
  Deze route is alleen al een aanrader door de enorme ijscoupe die je krijgt aan het eind van de tocht!

  Beantwoorden
 • Thom en Ineke Huibers

  Wij hebben de tocht gefietst met de start in Holten bij bakker Nijkamp, lekkere koffie en heerlijk gebak.
  Daarna naar Luttenberg restaurant Spoolder voor de soep, soep was goed locatie vonden wij zelf wat minder.
  Voor het diner naar Hellendoorn, restaurant In de Tonne erg lekker gegeten, uitstekend, daarna afsluitend dessert bij Bakker Nijkamp een zomer coupe ijs, fantastisch aan te bevelen. Al me al een hele mooie fietstocht, groeten Thom en Ineke

  Beantwoorden
 • G Schonewille

  Wij vonden het een prima fietstocht,we kregen wel de indruk dat het niet zo bekent is bij het bedienend personeel.
  Het eten en drinken was prima heel goed verzorgd,dus het is zeker aan te bevelen om deze tocht te fietsen en voor herhaling vatbaar.
  Prachtige natuur
  gr Gerard en Jo.

  Beantwoorden
 • F Mager

  Een mooie fietstocht door een prachtig landschap. Het eten was prima. Voor herhaling vatbaar
  Freddy en Geesje Mager

  Beantwoorden
 • Ans Huisman

  Na een wat aarzelende start (lastige mail-communicatie met Pim) hebben een geweldige fietstocht met super eten bij de verschillende restaurants. Heerlijk gebak bij de start, grote kop soep in Luttenberg, uitgebreid hoofdgerecht in Hellendoorn en een enorme coupe ijs bij de finish. Complimenten voor de organisatie en dank je Pim Dikkens!

  Beantwoorden
 • Agnès Kwant-van Herkhuizen

  Wij hebben een dagje "smakelijk fietsen" cadeau gekregen. Wat een geweldig idee! Vandaag zijn we om 10 uur gestart in Holten met heerlijke koffie en gebak. De tocht voerde door prachtige afwisselende landschappen, vrijwel steeds over speciale fietspaden. In het begin bleek dat we goed moesten opletten dat we de groene knooppuntenroute moesten volgen en ons niet moesten laten afleiden door de bruine cijfers van een andere route. Verder was de route prima te volgen, mede door het handige kaartenmapje met standaard voor op het stuur. In Luttenberg was er zeer goede soep en in Hellendoorn het hoofdgerecht, dat met diverse bijgerechten geserveerd werd. Tot slot bij Nijkamp in Holten de inmiddels legendarische enorme coup ijs met vers fruit. Een feestelijke dag vonden wij het, met vriendelijk mensen in de bediening van de diverse eetgelegenheden. Kortom: echt een aanrader...zegt het voort....

  Beantwoorden
 • RvdKraats

  Op zaterdag gestart in Holten. Na koffie en heerlijk appelgebak op weg. Het was meteen al zoeken naar de route. Gedurende de hele fietstocht was het naadje met de te volgen boertjes. Volgorde klopt soms niet of nummers komen niet overeen met meegekregen plattegrond Toch genoten van prachtige omgeving en lokaties. Versnaperingen prima in orde.

  Beantwoorden
 • Elsbeth

  Ik had bij mijn afscheid op mijn werk een dagje 'Smakelijk fietsen' voor 2 personen cadeau gekregen en ben gisteren heerlijk wezen fietsen door de Sallandse Heuvelrug. Prachtige route (en wij hadden ook nog eens prachtig weer)! Het tweede stuk (van de soep naar het hoofdgerecht) leek mij wat te kort maar aangezien de route via het knooppunten netwerk loopt hebben we deze zelf iets uitgebreid 🙂
  Het gebak, soep, hoofdgerecht en ijs was allemaal heerlijk. Het personeel bij alle drie de horeca gelegenheden is fantastisch.

  Een echte aanrader dus.

  Wij kwamen uit Brabant gereden en ook parkeren in Holten is (zeker op zondag) geen enkel probleem.

  Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

8 − twee =