Singraven en Lutterzand 48,9 km

Waardering 3.75 op 5 gebaseerd op 4 klantbeoordelingen
(4 klantbeoordelingen)

34.95

Startpunt Oldenzaal

Deze route brengt u naar het landgoed Singraven, het prachtige natuurgebied Lutterzand en het authentieke en gezellige stadje Ootmarsum .

Het landgoed Singraven is schitterend gelegen bij de Dinkel. Een gebied met akkers, moerassen en lanen. Ook kunt u hier de eeuwenoude watermolen bezoeken. Het landgoed wordt mede met hulp van een groot aantal vrijwilligers in stand gehouden door de Edwina van Heek stichting.

Het Lutterzand is een uniek natuurgebied dat wordt doorkruist door de Dinkel. De Dinkel vormt de grens tussen het laaggelegen grasland en het hoger gelegen stuifzandgebied.

Het gezellige en drukke stadje Ootmarsum staat bol van kunst en cultuur. De vele galerieën trekken veel bezoekers richting Ootmarsum.

Fietstocht

Het startpunt van de route is in het centrum van Oldenzaal bij Grand Café Markant. Hier wordt u ontvangen met koffie en wat lekkers. Vervolgens fietst u via de Kuiperberg naar Stadscafé In Den Guldene Crone in Ootmarsum, waar de soep wordt geserveerd. De tweede etappe fietst u door landgoed Singraven naar Restaurant eetcafé Eigenwijs in Denekamp. Hier volgt het hoofdgerecht.  De derde etappe brengt u via Lutterzand terug in Oldenzaal. U sluit de culinaire fietstocht af met een dessert bij Grand Café Markant.

 

Kies een datum

Maart / 2019
ma di wo do vr za zo
25262728010203
04050607080910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Alle beschikbare data

07 April 2019

24 April 2019

08 Mei 2019

19 Mei 2019

01 Juni 2019

14 Juni 2019

27 Juni 2019

07 Juli 2019

19 Juli 2019

31 Juli 2019

16 Augustus 2019

31 Augustus 2019

12 September 2019

22 September 2019

04 Oktober 2019

16 Oktober 2019

26 Oktober 2019

12 April 2019

28 April 2019

11 Mei 2019

24 Mei 2019

06 Juni 2019

20 Juni 2019

30 Juni 2019

12 Juli 2019

24 Juli 2019

07 Augustus 2019

21 Augustus 2019

05 September 2019

15 September 2019

27 September 2019

09 Oktober 2019

19 Oktober 2019

31 Oktober 2019

05 April 2019

17 April 2019

03 Mei 2019

17 Mei 2019

29 Mei 2019

12 Juni 2019

23 Juni 2019

05 Juli 2019

17 Juli 2019

27 Juli 2019

14 Augustus 2019

29 Augustus 2019

08 September 2019

20 September 2019

02 Oktober 2019

12 Oktober 2019

24 Oktober 2019

10 April 2019

25 April 2019

09 Mei 2019

22 Mei 2019

02 Juni 2019

15 Juni 2019

28 Juni 2019

10 Juli 2019

20 Juli 2019

03 Augustus 2019

17 Augustus 2019

01 September 2019

13 September 2019

25 September 2019

05 Oktober 2019

17 Oktober 2019

27 Oktober 2019

03 April 2019

13 April 2019

01 Mei 2019

15 Mei 2019

25 Mei 2019

07 Juni 2019

21 Juni 2019

03 Juli 2019

13 Juli 2019

25 Juli 2019

10 Augustus 2019

22 Augustus 2019

06 September 2019

18 September 2019

28 September 2019

10 Oktober 2019

20 Oktober 2019

06 April 2019

18 April 2019

04 Mei 2019

18 Mei 2019

31 Mei 2019

13 Juni 2019

26 Juni 2019

06 Juli 2019

18 Juli 2019

28 Juli 2019

15 Augustus 2019

30 Augustus 2019

11 September 2019

21 September 2019

03 Oktober 2019

13 Oktober 2019

25 Oktober 2019

11 April 2019

26 April 2019

10 Mei 2019

23 Mei 2019

05 Juni 2019

19 Juni 2019

29 Juni 2019

11 Juli 2019

21 Juli 2019

04 Augustus 2019

18 Augustus 2019

04 September 2019

14 September 2019

26 September 2019

06 Oktober 2019

18 Oktober 2019

30 Oktober 2019

04 April 2019

14 April 2019

02 Mei 2019

16 Mei 2019

26 Mei 2019

08 Juni 2019

22 Juni 2019

04 Juli 2019

14 Juli 2019

26 Juli 2019

11 Augustus 2019

28 Augustus 2019

07 September 2019

19 September 2019

29 September 2019

11 Oktober 2019

23 Oktober 2019

07 April 2019

24 April 2019

08 Mei 2019

19 Mei 2019

01 Juni 2019

14 Juni 2019

27 Juni 2019

07 Juli 2019

19 Juli 2019

31 Juli 2019

16 Augustus 2019

31 Augustus 2019

12 September 2019

22 September 2019

04 Oktober 2019

16 Oktober 2019

26 Oktober 2019

12 April 2019

28 April 2019

11 Mei 2019

24 Mei 2019

06 Juni 2019

20 Juni 2019

30 Juni 2019

12 Juli 2019

24 Juli 2019

07 Augustus 2019

21 Augustus 2019

05 September 2019

15 September 2019

27 September 2019

09 Oktober 2019

19 Oktober 2019

31 Oktober 2019

05 April 2019

17 April 2019

03 Mei 2019

17 Mei 2019

29 Mei 2019

12 Juni 2019

23 Juni 2019

05 Juli 2019

17 Juli 2019

27 Juli 2019

14 Augustus 2019

29 Augustus 2019

08 September 2019

20 September 2019

02 Oktober 2019

12 Oktober 2019

24 Oktober 2019

10 April 2019

25 April 2019

09 Mei 2019

22 Mei 2019

02 Juni 2019

15 Juni 2019

28 Juni 2019

10 Juli 2019

20 Juli 2019

03 Augustus 2019

17 Augustus 2019

01 September 2019

13 September 2019

25 September 2019

05 Oktober 2019

17 Oktober 2019

27 Oktober 2019

03 April 2019

13 April 2019

01 Mei 2019

15 Mei 2019

25 Mei 2019

07 Juni 2019

21 Juni 2019

03 Juli 2019

13 Juli 2019

25 Juli 2019

10 Augustus 2019

22 Augustus 2019

06 September 2019

18 September 2019

28 September 2019

10 Oktober 2019

20 Oktober 2019

06 April 2019

18 April 2019

04 Mei 2019

18 Mei 2019

31 Mei 2019

13 Juni 2019

26 Juni 2019

06 Juli 2019

18 Juli 2019

28 Juli 2019

15 Augustus 2019

30 Augustus 2019

11 September 2019

21 September 2019

03 Oktober 2019

13 Oktober 2019

25 Oktober 2019

11 April 2019

26 April 2019

10 Mei 2019

23 Mei 2019

05 Juni 2019

19 Juni 2019

29 Juni 2019

11 Juli 2019

21 Juli 2019

04 Augustus 2019

18 Augustus 2019

04 September 2019

14 September 2019

26 September 2019

06 Oktober 2019

18 Oktober 2019

30 Oktober 2019

04 April 2019

14 April 2019

02 Mei 2019

16 Mei 2019

26 Mei 2019

08 Juni 2019

22 Juni 2019

04 Juli 2019

14 Juli 2019

26 Juli 2019

11 Augustus 2019

28 Augustus 2019

07 September 2019

19 September 2019

29 September 2019

11 Oktober 2019

23 Oktober 2019

04 April 2019

14 April 2019

02 Mei 2019

16 Mei 2019

26 Mei 2019

08 Juni 2019

22 Juni 2019

04 Juli 2019

14 Juli 2019

26 Juli 2019

11 Augustus 2019

28 Augustus 2019

07 September 2019

19 September 2019

29 September 2019

11 Oktober 2019

23 Oktober 2019

07 April 2019

24 April 2019

08 Mei 2019

19 Mei 2019

01 Juni 2019

14 Juni 2019

27 Juni 2019

07 Juli 2019

19 Juli 2019

31 Juli 2019

16 Augustus 2019

31 Augustus 2019

12 September 2019

22 September 2019

04 Oktober 2019

16 Oktober 2019

26 Oktober 2019

12 April 2019

28 April 2019

11 Mei 2019

24 Mei 2019

06 Juni 2019

20 Juni 2019

30 Juni 2019

12 Juli 2019

24 Juli 2019

07 Augustus 2019

21 Augustus 2019

05 September 2019

15 September 2019

27 September 2019

09 Oktober 2019

19 Oktober 2019

31 Oktober 2019

05 April 2019

17 April 2019

03 Mei 2019

17 Mei 2019

29 Mei 2019

12 Juni 2019

23 Juni 2019

05 Juli 2019

17 Juli 2019

27 Juli 2019

14 Augustus 2019

29 Augustus 2019

08 September 2019

20 September 2019

02 Oktober 2019

12 Oktober 2019

24 Oktober 2019

10 April 2019

25 April 2019

09 Mei 2019

22 Mei 2019

02 Juni 2019

15 Juni 2019

28 Juni 2019

10 Juli 2019

20 Juli 2019

03 Augustus 2019

17 Augustus 2019

01 September 2019

13 September 2019

25 September 2019

05 Oktober 2019

17 Oktober 2019

27 Oktober 2019

03 April 2019

13 April 2019

01 Mei 2019

15 Mei 2019

25 Mei 2019

07 Juni 2019

21 Juni 2019

03 Juli 2019

13 Juli 2019

25 Juli 2019

10 Augustus 2019

22 Augustus 2019

06 September 2019

18 September 2019

28 September 2019

10 Oktober 2019

20 Oktober 2019

06 April 2019

18 April 2019

04 Mei 2019

18 Mei 2019

31 Mei 2019

13 Juni 2019

26 Juni 2019

06 Juli 2019

18 Juli 2019

28 Juli 2019

15 Augustus 2019

30 Augustus 2019

11 September 2019

21 September 2019

03 Oktober 2019

13 Oktober 2019

25 Oktober 2019

11 April 2019

26 April 2019

10 Mei 2019

23 Mei 2019

05 Juni 2019

19 Juni 2019

29 Juni 2019

11 Juli 2019

21 Juli 2019

04 Augustus 2019

18 Augustus 2019

04 September 2019

14 September 2019

26 September 2019

06 Oktober 2019

18 Oktober 2019

30 Oktober 2019

11 April 2019

26 April 2019

10 Mei 2019

23 Mei 2019

05 Juni 2019

19 Juni 2019

29 Juni 2019

11 Juli 2019

21 Juli 2019

04 Augustus 2019

18 Augustus 2019

04 September 2019

14 September 2019

26 September 2019

06 Oktober 2019

18 Oktober 2019

30 Oktober 2019

04 April 2019

14 April 2019

02 Mei 2019

16 Mei 2019

26 Mei 2019

08 Juni 2019

22 Juni 2019

04 Juli 2019

14 Juli 2019

26 Juli 2019

11 Augustus 2019

28 Augustus 2019

07 September 2019

19 September 2019

29 September 2019

11 Oktober 2019

23 Oktober 2019

07 April 2019

24 April 2019

08 Mei 2019

19 Mei 2019

01 Juni 2019

14 Juni 2019

27 Juni 2019

07 Juli 2019

19 Juli 2019

31 Juli 2019

16 Augustus 2019

31 Augustus 2019

12 September 2019

22 September 2019

04 Oktober 2019

16 Oktober 2019

26 Oktober 2019

12 April 2019

28 April 2019

11 Mei 2019

24 Mei 2019

06 Juni 2019

20 Juni 2019

30 Juni 2019

12 Juli 2019

24 Juli 2019

07 Augustus 2019

21 Augustus 2019

05 September 2019

15 September 2019

27 September 2019

09 Oktober 2019

19 Oktober 2019

31 Oktober 2019

05 April 2019

17 April 2019

03 Mei 2019

17 Mei 2019

29 Mei 2019

12 Juni 2019

23 Juni 2019

05 Juli 2019

17 Juli 2019

27 Juli 2019

14 Augustus 2019

29 Augustus 2019

08 September 2019

20 September 2019

02 Oktober 2019

12 Oktober 2019

24 Oktober 2019

10 April 2019

25 April 2019

09 Mei 2019

22 Mei 2019

02 Juni 2019

15 Juni 2019

28 Juni 2019

10 Juli 2019

20 Juli 2019

03 Augustus 2019

17 Augustus 2019

01 September 2019

13 September 2019

25 September 2019

05 Oktober 2019

17 Oktober 2019

27 Oktober 2019

03 April 2019

13 April 2019

01 Mei 2019

15 Mei 2019

25 Mei 2019

07 Juni 2019

21 Juni 2019

03 Juli 2019

13 Juli 2019

25 Juli 2019

10 Augustus 2019

22 Augustus 2019

06 September 2019

18 September 2019

28 September 2019

10 Oktober 2019

20 Oktober 2019

06 April 2019

18 April 2019

04 Mei 2019

18 Mei 2019

31 Mei 2019

13 Juni 2019

26 Juni 2019

06 Juli 2019

18 Juli 2019

28 Juli 2019

15 Augustus 2019

30 Augustus 2019

11 September 2019

21 September 2019

03 Oktober 2019

13 Oktober 2019

25 Oktober 2019

wooagenda

SKU: OV24 Categorie:

Beschrijving

Toelichting

- Deze route is op maandag en dinsdag gesloten. De rest van de week is de route vanaf 11:00 uur geopend.

Deelnemende restaurants

Stadscafe In Den Guldene Crone siteformat

Stadscafe ''In Den Guldene Crone''

De Markt 10
7631 BW Ootmarsum
0541-293693
www.stadscafe.nl

 

dagje weg

Restaurant eetcafé ''Eigenwijs''

Eurowerft 1
7591 DE Denekamp
0541-352955
www.cafeeigenwijs.nl

 

Grand café ''Markant''

Grootemarkt 1
7571 EC Oldenzaal
0541-531114
www.grandcafemarkant.nl

 

 

4 Comments

 • Hedwig en Willem

  Kortgeleden hebben deze mooie route op een prachtige zomerse zondag gefietst. Op zondagmorgen 10.00 uur zijn we gestart bij Grand café “De Dominee” . De preek van “De Dominee” bestond uit een heerlijk bakje koffie met appelgebak en een prima afsluitend dessert aan het einde van de dag.

  De fietsroute op deze mooie zomerse dag vonden we erg mooi en zeer goed aangegeven.
  Het afwisselende glooiende coulissenlandschap van dit mooie stukje noord-oost Twente is in één woord prachtig en zeer de moeite waard om nog eens te fietsen.
  Tegen de middag hebben we op het gezellige marktplein in Ootmarsum bij stadscafé “ In den Guldene Crone” een lekker kopje tomatensoep als voorgerecht genuttigd. Een rondwandeling door dit knusse kunstenaarsstadje met zijn vele galerieën kunnen we zeer aanbevelen. Hier is ook het museum van de bekende kunstschilder Ton Schulten gevestigd dat gratis toegankelijk is.

  Na Ootmarsum zijn we via het mooie Landgoed en kasteel Singraven verder gefietst naar Denekamp, waar bij restaurant “De Hoogklimmer” het hoofdgerecht werd opgediend. Ook hier weer voldoende keuze uit een vlees, vis of vegetarisch gerecht. Vanuit Denekamp hebben we de laatste etappe weer naar Oldenzaal afgelegd, waar we in de namiddag hebben afgesloten met een dessert bij
  “De Dominee”.

  Voor een dagje uit vinden we de prijs/kwaliteit verhouding van dit arrangement helemaal oké en zijn zeker van plan dit in de toekomst nog eens een keer te herhalen.

  Beantwoorden
 • wim & ria

  gisteren deze route gefietst.ontvangst in oldenzaal hartelijk,na een heerlijk stuk appelgebak met een flinke dot slagroom vertrokken naar ootmarsum,route goed te volgen door het twense land.ontvangst ootmarsum vriendelijk,na een heerlijke gevulde kop tomatensoep met geroosterd brood het kunstenaars plaatsje rondgewandeld.het is zeker de moeite waard om dit alles eens te bekijken.toen via het prachtige landgoed singraven naar denekamp.ook hier was de ontvangst hartelijk en vriendelijk,het eten was voortreffelijk waarbij er tot twee maal toe gevraagd werd of er wel voldoende was.na denekamp waren er wat problemen om de juiste route weer te vinden maar na enig zoeken vonden we hem weer.in oldenzaal konden we een heerlijk ijsdessert van de kaart kiezen.het was een zeer geslaagde dag die zeker navolging verdient

  Beantwoorden
 • Hetry

  Een niet echt succesvolle fietstocht. Wees begonnen in Oldenzaal. Daar was de koffie en appelgebak echt oké. Helaas ging het daarna goed mis. De route klopte helemaal niet. Knooppunten waren veranderde. Er stonden andere knooppunten in ons boekje. Dan wat het waarschijnlijk had moeten zijn. Maar onze eigen weg gevolg. In Ootmarsum was de soep ook oké, maar ook hier klopten de knooppunten totaal niet. Dus maar weer onze eigen route uitgestippeld. En uiteindelijk in Denekamp bleek het opgegeven restaurant niet meer te bestaan. Maar ergens bakkie kibbeling genomen. Maar het voelde wel echt waardeloos.
  Kijk ik vandaag op de site, blijkt het waarschijnlijk dat wij een veroudere boekje hebben gekregen in Oldenzaal. Dat is dus een slechte zaak. Onze dag waar wel zoveel zin in hadden, is dus echt wel verpest.

  Beantwoorden
 • Hetry

  Tav bovenstaande bericht. Na een mail die ik gestuurd hebT, krijgen wij 2 nieuwe cadeaubonnen, zodat wij opnieuw de route kunnen fietsen. Wij hadden inderdaad een verouderd boekje ontvangen.
  Het ongemak van deze dag , is goed opgelost!

  Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

veertien + 10 =